top of page

Mine tjenester

Markedsføring

Forstår du kundens behov, og har du produkter som treffer?

 

Markedsføring handler jo mye om å forstå hva kundene har av behov og tilby det produktet på en måte som skiller seg fra konkurrentene. Har du valgt ut en kundegruppe (målgruppe), gitt produktet ditt en posisjon som passer til den målgruppen? Treffer du på pris, kommunikasjon og atferd slik at du skaper assosiasjoner som gir produktet og bedriftene din en verdifull plass i kundenes bevissthet? Det vi kaller merkevarebygging. Det å gi produktet verdier, slik at kjøperen får en følelse av at han/hun har kjøpt mer enn bare produktet.

Merkevarebygging går ofte ut på at man tilfører produktet et symbol eller logo som etter flere år med markedsføring skal føre til at kundene dine forbinder produktet med kvalitet og/eller visse egenskaper og fordeler, og over tid utvikler tillit til produktet. Nøkkelordet for å lykkes med merkevarebyggingen er særpreg, eller mer presist; differensiering. Merkevaren må skille seg ut fra konkurrentene og være svært unikt. Derfor er det viktig å konkret finne ut hvilke budskap man skal spille på i markedsføringen av produktet. Budskapet bør ta utgangspunkt i kundenes behov.

Utvalget av målgrupper (segmentering) avhenger av hvilke grupper produktet ditt er innrettet mot og kan passe for, målgruppens størrelse og markedspotensial, graden av eksisterende konkurranse om å dekke målgruppens behov, og egen bedrifts evne til å tilpasse distribusjon og kommunikasjon til gruppen man satser på. Markedsføring handler om å gi kundene verdi, du videreutvikler kunderelasjonen til fordel for organisasjonen og dens interessenter. Med stadig flere tilfredsstilte kundebehov, og økt vekt kundeservice som del av alle produktvalg, beveger markedsføring seg fra et tradisjonelt fokus på produktene, til et større fokus på kundene og deres behov.

Med mange år i norsk matvareindustri, i blant annet TINE og Norges Sjømatråd, kjenner jeg markedet godt og har lang erfaring med merkevarebygging, segmentering, kampanjearbeid, strategisk prissetting og finne riktige kanaler.

Jeg hjelper deg gjerne!

Markedsføring

Forretningsplan

Synes du det er vanskelig å finne tid og rom for å skrive forretningsplanen?

 

Jeg hjelper deg å systematisere, utfordre og skrive planen for deg. Når du skal starte eller allerede driver en bedrift trenger du et dokument som beskriver forretningsidéen din og hvordan du har tenkt å drive virksomheten. Planen skal blant annet beskrive forretningsidéen, markedet, organisasjonen, produktet eller tjenestene, gjennomføringsplanen, økonomi, budsjetter, kapitalbehov, finansiering og de viktigste risikofaktorene.

Forretningsplanen er et verktøy for deg selv og dine ansatte, og den er også nyttig når du skal presentere din idé overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. Når du skal søke næringsmidler lokalt, i kommunen eller Innovasjon Norge midler.  Alle som skal satse tid og eventuelt penger må vite hva de begir seg ut på, og da er det viktig å ha en tydelig forretningsmodell og plan.

Ta kontakt!

Forretningsplan

Prosjektledelse

Har du et stort eller lite prosjekt som du trenger hjelp til? Jeg hjelper deg gjerne.

 

Prosjektledelse er en viktig funksjon for å håndtere behov for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Det er små og store oppgaver som kan løses som prosjekter, og noen ganger er oppgavene innovative andre ganger mer repetitive karakter. For å lykkes må man jobbe med flere sentrale prosesser, både i form av effektiv gjennomføring og også realisering av prosjektets gevinster.

 

Jeg har et masterprogram i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Både der og gjennom praktisk prosjektledelse har jeg solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. God trening i å vurdere prosjekter i et kost-nytte perspektiv, samt rigge dem for gevinstrealisering. Jeg har god øvelse i å analysere og forstå risiko og muligheter i prosjektet, og ikke minst hvordan man kan analysere og samhandle med interessenter på en effektiv måte, slik at de beste mulige resultater kommer ut av prosjektet.

Ta kontakt for alle typer prosjekt!

Prosjektledelse

Målgruppe, produkt- og emballasjetilpasning, og kanalvalg

Målgruppe

Start med å definere målgruppen din! Det er faktisk ingen god idé å markedsføre sine produkter eller tjenester mot hele Norges (eller verdens) befolkning. Prøver du å treffe alle, treffer du plutselig ingen. Det er nemlig slik at jo mindre marked du sikter deg inn på, desto lettere vil det være å formidle et budskap som treffer. Et budskap så skarpt at du kan bruke det som våpen, med en stemme så klar at den kan konkurrere med sølvguttene.

 

Hvordan?

Hvorfor ikke dele opp målgruppene basert på interesser og livsstadier, fremfor alder og kjønn? Dette gjør det f. eks lettere å treffe de som er miljøbevisste, middelaldrende med få i husholdningen, matinteresserte eller opplevelses- og reiselystne.

Produkt og emballasje

Emballasje og merkevarebygging er to av de viktigste aspektene som går inn i markedsføring, og må være gjennomtenkt. Her kan du skille deg ut å bli husket, og tiltrekke deg nye kunder og beholde lojale kunder. Hvilke farger representerer ditt merke best? Hvilken type skrift bruker du? Hvordan ser merkets logo ut? Ta deg tid til å lage en gjennomtenkt og detaljert visuell beskrivelse av merkevaren din.

Som forbruker kjøper vi produkter vi liker, stoler på og kjenner til. Allikevel kjøper vi, stadig vekk, også produkter vi aldri har hørt om. Helt nye produkter vi verken har smakt eller sett i butikkhyllene tidligere. Hvorfor gjør vi det? Riktig bruk av emosjonell design kan ofte være forskjellen på om ditt produkt velges foran et annet.

Kanalvalg

Hva slags produkt eller tjenester er det din bedrift selger, og hvilken demografisk målgruppe består kundene dine av?

Det er dette spørsmålet du burde stille deg når du skal avgjøre hvilke kanaler du skal tilby produktet og hvor du skal kommunisere til kunden. Hvor du er tilgjengelig bør reflektere kundegruppen din. Vi hører ofte at det er lurt å være tilgjengelig i flest mulig kanaler, men fokuset burde heller dreie seg om å være tilstede i relevante kanaler, og ha full kontroll på samtlige.

Kanalvalg, produkt og emballasje

Kundereise og shopper

Har du vært på shopping hvor du bare skulle ha en ting, men kom hjem med litt for mye i posen? Da er du ikke alene. Psykologisk er det lettere å gjøre flere kjøp når man først har «åpnet» lommeboken. Forskning viser at man tenderer til å shoppe mer jo fortere man gjør et kjøp. Skilting og plakater gjør det enklere for kunden til å ta dette valget. 

 

Kunnskap om hvorfor kundene besøker butikken, hvordan de beveger seg i butikken, hva de ser på, hva de gjør og hva de føler, gir deg verdifull om hvordan din kategori eller butikk bør forbedres. Denne kunnskapen kan brukes til å gjøre kjøpsprosessen enklere slik at kundene finner raskere frem til produktene de er på jakt etter. Den største kilden til ineffektive butikker er nemlig at planlagte kjøp ikke gjennomføres.

Kunder kan ha forskjellige mål ved ulike butikkbesøk. Enhver butikk og kategori bør tilpasses til de viktigste målene kundene har. For kunder som alt har bestemt seg (de aller fleste), er det viktig å la produktene stå på en måte som gjøre det lettere å finne det man leter etter. I praksis innebærer dette å bruke forståelsen av hvordan kundene naturlig deler butikkens produkter inn i grupper, gi de mest solgte varene ekstra god plass samt tydeliggjøre gjenkjennelsessignaler på selve produktene (bestselger, best i test el.lign.). 

 

Fakta om shopping/shopper marketing.

Du trenger noe for å tiltrekke kunder til vanskelig tilgjengelige deler av butikken. Det er ikke lett å gjøre kalde soner om til varme soner. Det finnes imidlertid noen grep man kan benyttes seg av for å tiltrekke seg kunder. Store åpne flater er et virkemiddel som kan virke tiltrekkende på kunder, bevegelse og relevant budskap er andre gode virkemidler.  Fine lokaler og tilbud kan bringe kunder inn, men det er salgspresentasjonen og salgsmennenskene som gjør besøket om til salg.

 

Trenger du råd - ta kontakt!

Kundereise og shopper

Rådgivning i markedsarbeid

Jeg hjelper deg med større og mindre oppgaver. 

Spørreundersøkelse

Trenger du hjelp til en enkel spørreundersøkelse for å teste ut ideen din eller som grunnlag for å støtte en beslutning? Hva er poenget du prøver å bevise, eller spørsmålet du ønsker svar på? Jeg hjelper deg med utvikling av spørsmål, gjennomføring og presentasjon av undersøkelsen.

 

Presentasjoner

Trenger du hjelp til en presentasjon? Hvordan får jeg en PowerPoint-presentasjon til å se bra ut? Du har ikke tid selv, eller du vil heller prioritere tiden din på andre oppgaver. Å skape en presentasjon som informerer, underholder og inspirerer tar lang tid. Jeg hjelper deg gjerne med å bygge opp en god presentasjon og vi finner en historie som treffer målgruppen din.

 

Butikksjekk

Har du full oversikt over hvordan din merkevare ser ut i butikk? Eller under en kampanje? Hvor er produktet plassert og er det i hylla? Hvis produktet ditt er utsolgt har du tapt salg. Riktig plassering i hylla er avgjørende for godt salg. Kunden bruker bare noen sekunder på å ta valg og har kanskje bare 2 eller 3 merker i bevisstheten når valget blir tatt. Jeg kan hjelpe deg å sjekke eksponeringer, kampanjer og plassering i butikk slik at du ikke taper salg, men vinner flere kunder. Om du ønsker en enkel butikksjekk eller etter faste intervaller hjelper vi deg med det, vi utarbeider også konkrete rapporter som hjelpemiddel for videre oppfølging.

Salg

Har du ikke tid til å følge opp salget? Produksjon, transport og alle de små usynlige oppgavene spiser opp din tid? Jeg tar gjerne salgsjobben for deg. 

Ta kontakt for andre tjenester eller spørsmål!

Rådgivning i markedsarbeid
bottom of page